Bezbednost


100% sigurnu kupovinu putem KupiNamestaj.rs web shop-a garantuje predznak https u nazivu stranice na kojoj unosite Vaše lične podatke (podaci sa platne kartice). To je znak za sigurnu verziju redovnog HTTP protokola, koja koristi tzv. SSL/TLS protokol za zaštitu i sakrivanje prometa, odnosno podataka koji se razmenjuju između klijenta i prodavca. Ovaj protokol omogućava zaštitu komunikacije, čak i u slučaju kada je samo jedna strana (obično prodavac) autentifikovana.

Na taj način omogućena je 100% sigurna kupovina platnim karticama na KupiNamestaj.rs web shop-u.